Jak poprawnie wykonać tynki gipsowe i cementowo-wapienne?

Aby uzyskać gładkie oraz równe ściany i sufity stosuję się zaprawę tynkarską, którą nakłada się za pomocą agregatów tynkarskich. Przy bardzo mały powierzchniach tynk można nakładać ręcznie.

Obecnie do tynkowania powierzchni stosuje się specjalistyczne agregaty tynkarskie, które mieszają i pompują materiał przez przewód pod wysokim ciśnieniem, tak aby operator mógł rozprowadzać równomiernie tynk po powierzchniach. Stosowanie agregatów znacznie przyśpieszyło proces tynkowania.

Aby poprawnie wykonać tynki, w pierwszej kolejności należy pamiętać o poprawny przygotowaniu podłoża i zabezpieczeniu futryn, okien i innych przedmiotów, które nie będą tynkowane. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona pyłów oraz zagruntowana. Grunt należy dobrać do podłoża.

Przy nakładaniu tynku należy pamiętać, że powierzchnie mogą nie być równe, zatem w niektórych miejscami należy nałożyć więcej lub mniej zaprawy. Wygładzanie zależy od stosowanych metod oraz doświadczenia tynkarza. Do równania stosuje się pace, gąbki oraz łaty tynkarskie.

Do wygładzania tynków cementowo-wapiennych można stosować zacieraczki mechaniczne z podajnikiem wody, który znacznie przyspieszają prace.